ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ MEDALS & DECORATIONS OFFICIAL SUPPLIER OF THE GREEK ARMY AND THE GREEK OLYMPIC COMMITTEE
GREEK VERSION ENGLISH VERSION